Vloerverwarming met tackers direct op de isolatie
Vloerverwarming met tackers direct op de isolatie

Het aanbrengen van gietdekvloeren kan staande worden verricht. Werken in gebogen houding, knielen, kruipen en hurken, kortom grote fysieke belastingen worden sterk gereduceerd. Allemaal grote voordelen ten opzichte van het aanbrengen van een traditionele zandcementen dekvloer. Bovendien staat door de nieuwe Arbowet die begin dit jaar is ingegaan, arbo-vriendelijk werken hoog op de agenda.

In Woonlandschap de Leyhoeve in Tilburg realiseert projectontwikkelaar Roozen van Hoppe tweehonderd huurappartementen, 85 zorgsuites voor ouderen en diverse faciliteiten zoals horeca, een zwembad en zorg gerelateerde ruimten. In lijn met hun missie – ‘samen aangenaam oud worden’ – wil de opdrachtgever het project op een arbo-vriendelijk manier uitvoeren. Een streven dat door Vloerenbedrijf van Rijbroek wordt omarmd.

Arbo-vriendelijke bronmaatregelen

Woonlandschap de Leyhoeve te Tilburg in aanbouw
Woonlandschap de Leyhoeve te Tilburg in aanbouw

Van Rijbroek wil graag dat haar vloerleggers op een gezonde manier de pensioenleeftijd bereiken en kiest bewust voor gietdekvloeren. Deze werkwijze voorkomt grote fysieke risico’s doordat het werk staande wordt verricht. Het is niet nodig om de specie handmatig met een schop spreiden, want de gietmortel doet dit werk zelf. De gietmortel wordt volautomatisch aangemaakt en heeft een laag restvochtpercentage.

Ergonomische montage van vloerverwarming.
Alle vloeren van de Leyhoeve (circa 34.000 vierkante meter) worden voorzien van geluidswerende isolatie met calciumsulfaat gebonden gietdekvloeren. Er is gekozen een geluidswerende laag van EPS-T isolatieplaten. Deze geluidswerende isolatie is door de vezelversterkte cacheering direct geschikt voor de montage van vloerverwarming. Deze wordt met behulp van zogenoemde tackers direct aan de isolatie bevestigd. Daarom kunnen alle werkzaamheden staande worden verricht. Er hoeven geen staalmatten worden gelegd en het vastknopen van vloerverwarmingslangen behoort tot het verleden.
Vervolgens wordt de dekvloer afgestort met een hoogwaardige anhydriet gietvloer op basis van calciumsulfaat. Met de gekozen gietmortel droogt de gietvloer naar een laag vochtgehalte wat zorgt voor een hoog wooncomfort. Omdat daarnaast alle vloerverwarmingslangen goed worden omsloten, wat de warmtedoorgifte te goede komt, ontstaat een aangenaam woonklimaat.

Milieu
Het mineraal anhydriet is een watervrij gips dat door de reactie met water kan verharden en zo de toeslagmaterialen aan elkaar kan kitten. Het gebruik van dit bindmiddel gaat terug tot in de oudheid: de Egyptenaren gebruikten het al bij de bouw van hun piramides. Het toepassen van een calciumsulfaatcalcium sulfaat (anhydriet) dekvloer betekent een verantwoord gebruik van industriële reststoffen, zoals rookgasontzwavelingsgips, dat vrij komt bij het reinigen van rookgassen van kolengestookte energiecentrales.
De gietmortels worden op de bouwplaats van de Leyhoeve aangemaakt met behulp van de eigen mobiele centrales van het vloerenbedrijf. Het water hoeft niet mee met het transport naar de bouwplaats. Dit alles zorgt voor een significante reductie op de uitstoot van CO2. Ter ilustratie: voor het project de Leyhoeve komt dit neer op een besparing van één vracht water op drie vrachten gietmortel, in totaal ongeveer 35 vrachten water, wat resulteert in een CO2-reductie van ca 8 ton. In aanmerking nemend dat één hectare bos in een jaar gemiddeld 6 ton CO2 uit de lucht filtert, dan is het duidelijk dan deze werkwijze een positieve invloed heeft op het milieu.