In opdracht van de gemeente Maasgouw is in Thorn door Smeets Bouw een BMV (Brede Maatschappelijke Voorziening) gerealiseerd.
Vloerenbedrijf van Rijbroek heeft in dit project de zwevende gietdekvloeren aangebracht. Daarnaast heeft Van Rijbroek zorg gedragen voor de vloerafwerkingen in dit project.